miếng bánh vẽ không ăn

Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn Cầm lên nhấm nháp. Chả là nếu anh từ chối Chúng sẽ bảo anh phá rối Ðêm vui Bảo anh không còn có khả năng nhai Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc…Continue reading “miếng bánh vẽ không ăn”

Mày làm cho bá một bài thơ

Họ hàng người thân rất mơ hồ về công việc tôi đang làm. Mỗi khi tôi trình bày, “Cháu làm xuất bản”, kiểu gì cũng có chú bác trầm trồ. – Thế là làm báo Nhân dân đấy hẳn? Đây là yếu tố gần gũi với xuất bản nhất mà mọi người liên tưởng được.Continue reading “Mày làm cho bá một bài thơ”

Nhưng cỏ đã chết và không còn ai quay về chăm nom ngôi nhà

Có thời tôi mê say những câu cồng kềnh phức tạp. Tôi háo hức thi triển các thành phần chính thành phần phụ, trần thiết thật nhiều quy chiếu, cài cắm lớp lang sao cho chúng mắc míu trong một kết cấu bù xù như mái tóc nữ thần Shakira thời trẻ tuổi khi, lắcContinue reading “Nhưng cỏ đã chết và không còn ai quay về chăm nom ngôi nhà”