Người không tự hào

Càng ngày, khi càng ngán ngẩm những thứ khẩu hiệu hoặc mạo xưng là ”lòng tự hào dân tộc”, ”tinh thần dân tộc” (ví dụ như nghe có một anh phụ trách kỹ xảo trong phim bom tấn Hollywood tình cờ gốc Việt thì đã tự hào ầm cả lên, làm như ngày xưa cóContinue reading “Người không tự hào”